Online viagra australia - viagra to buy online in nz.

Úvod > Oddíly

Oddíly

Středisko je rozděleno do pěti oddílů. Práci s dětmi a mládeží se přímo věnují čtyři z nich - 15. dívčí oddíl NIKA, 15. chlapecký oddíl ORION, 17. smíšený oddíl LYNX v Brně-Ivanovicích a od září 2017 i 16. smíšený oddíl ALLIUM v Medlánkách. Oddíly se podle potřeby dělí na družiny do kterých jsou děti rozděleny podle věku. Družiny vzájemně spolupracují v oddílu i mezi oddíly. Oddíloví vedoucí jsou zpravidla studenti vysokých škol, rádcové družin především středoškoláci. Mnozí odchovanci Kompasu, kteří se již nepodílejí na vedení dětí, zůstávají středisku věrni i v pozdějším věku – ti tvoří čtvrtý oddíl - Klub přátel Kompasu. Už několikátý ročník tábora s dětmi dokladuje, že má pro ně skauting celoživotní význam.

 
facebook    youtube

©  2011-2015  Junák - český skaut, středisko Kompas Brno, z.s.; Boženy Němcové 29, Brno
kontakt Grafika a webdesign Wixtrix


Apycom jQuery Menus
 
{alt}