Online viagra australia - viagra to buy online in nz.

Úvod > Pro rodiče

Členské příspěvky na rok 2019

Milí rodiče,

zdravím Vás v druhé polovině listopadu, po vydařených podzimních prázdninách a oddílových výpravách, abych Vám za skautské středisko Kompas Brno poskytla letošní informace o placení členských příspěvků.

Dlouhodobě se snažíme o co nejnižší náklady na činnost, abychom co nejméně zatěžovali Vaše rodinné rozpočty. Prostředky na činnost získáváme z dotací, grantů, darů, členských a sponzorských příspěvků. Všichni vedoucí se věnují dětem zdarma ve svém volném čase a to platí i pro další činovníky, kteří se starají o klubovny, inventář a finanční zajištění naší činnosti.

Členské příspěvky na kalendářní rok 2019 budeme vybírat ve výši 1000 Kč na školní rok a jedno dítě. Zůstávají tedy ve stejné výši, jako v loňském roce.
Pokud máte chuť podpořit naši činnost formou tzv. „sponzorských členských příspěvků“ v roční výši 2000 Kč či jakékoli jiné částce, budeme Vám velice vděční. Lze nám také poskytnout finanční dar a odečíst si alespoň jeho část z daňového základu v daňovém přiznání. Rádi vás uvedeme ve výroční zprávě střediska a obdarujeme malou pozorností určenou jen našim podporovatelům.

Členské příspěvky, ať již sponzorské či běžné, posílejte prosím nejpozději do 20. 12. 2018 na střediskový účet vedený v bance FIO č. 2500040569/2010, jako variabilní symbol uveďte prvních šest čísel RČ čísla dítěte spolu s číselným kódem (11 – kluci Orion, 22 - holky Nika, 33 – Lynx Ivanovice, 44 - Allium Ivanovice, 55 - klub přátel Kompasu) a identifikujte se svým jménem během zadávání platby.

Věřím, že jste s naší činností spokojeni a vážíme si důvěry, s níž nám svěřujete své ratolesti. Uvítáme i další pomoc, ať již finanční, materiální, či formou práce při úpravách naší klubovny nebo tábořišť. V případě jakýchkoli dotazů, připomínek či s nabídkou pomoci, se můžete obrátit na svého oddílového vedoucího nebo přímo na mne.

Přeji Vám vydařený zbytek listopadu a poklidný začátek adventu.

S pozdravem

Iva Vaňková - Ifka
vedoucí střediska Kompas

 
facebook    youtube

©  2011-2015  Junák - český skaut, středisko Kompas Brno, z.s.; Boženy Němcové 29, Brno
kontakt Grafika a webdesign Wixtrix


Apycom jQuery Menus
 
{alt}