Online viagra australia - viagra to buy online in nz.

Úvod > Středisko

Středisko

Kdo jsme

Středisko Kompas je součástí Junáka - největší mládežnické organizace u nás. Nabízíme dětem i mládeži smysluplnou náplň volného času, usilujeme o všestranný rozvoj jejich osobnosti, poskytujeme jim spolehlivé zázemí dobrých přátel, pomáháme jim orientovat se v současném světě a nalézat své místo a uplatnění ve společnosti.

Otevíráme prostor pro celoživotní skautskou činnost – z Kompasu děti nevyrostou. Ve středisku i v širším prostředí Junáku nacházejí smysluplné uplatnění lidé všech věkových kategorií v široké paletě zájmových činností.

Středisko je rozděleno do čtyř oddílů. Práci s dětmi a mládeží se přímo věnují tři z nich - 15. dívčí oddíl NIKA, 15. chlapecký oddíl ORION a od podzimu 2010 17. smíšený oddíl LYNX v Brně-Ivanovicích. Oddíly se podle potřeby dělí na družiny do kterých jsou děti rozděleny podle věku. Družiny vzájemně spolupracují v oddílu i mezi oddíly. Oddíloví vedoucí jsou zpravidla studenti vysokých škol, rádcové družin především středoškoláci. Mnozí odchovanci Kompasu, kteří se již nepodílejí na vedení dětí, zůstávají středisku věrni i v pozdějším věku – ti tvoří čtvrtý oddíl - Klub přátel Kompasu. Už několikátý ročník tábora s dětmi dokladuje, že má pro ně skauting celoživotní význam.

Při našem středisku probíhají také vzdělávací akce a další zážitkové a charitativní projekty, zaměřené na mladé lidi ve věku 15 let a více, klademe důraz na vzdělávání, osobní rozvoj a zapojení skautů do systematické pomoci potřebným ve společnosti – zejména dětem. Od konce roku 2006 spravuje středisko Skautský dům v Králově poli, který se postupně stává zázemím nejen pro oddíly, ale také pro celobrněnské skautské akce a akce pro širokou veřejnost.

Jaká je náplň naší činnosti?

Naše činnost je zaměřená zejména na práci s dětmi a mladými lidmi už od předškolního věku až na práh dospělosti (5-18 let), smysluplné naplnění jejich volného času a hlavně jejich výchovu.

Snažíme se o osobní rozvoj našich členů a podporujeme jejich tvořivost. Program odpovídá věku a zejména starší mají možnost přebírat zodpovědnost a realizovat se. Chceme, aby program v oddílech přinášel dětem zážitky a aby našly ve své družině zázemí a nejlepší kamarády. Odrostlí členové se stále vracejí na střediskové akce a ví, že se na bývalé členy své družiny mohou obrátit s prosbou o pomoc. Členství ve skautském středisku přináší také řadu příležitostí – například v možnosti mezinárodní spolupráce. Skautská střediska nejsou jen ve všech větších městech České republiky, ale také ve více než 200 zemích na celém světě.

Děti se setkávají každý týden v klubovně či na hřišti na pravidelných družinových schůzkách. Jednou za dva až tři týdny se s oddílem dostanou na výpravu do přírody. Nabízíme ale i akce delší než víkend, a sice zimní lyžařský tábor o jarních prázdninách a především vyvrcholení celoroční činnosti - letní tábor.

Kromě činnosti oddílové a střediskové se mnozí vedoucí Kompasu podílejí na celobrněnských skautských akcích. Pořádáme vzdělávací a zážitkové kurzy pro mladé lidi (14-18 let) z celého Brna i okolí. Už od roku 1997 pečuje kurz Rozrazil o to, aby mladí vedoucí byli pro práci s dětmi kvalifikovaní, vzdělaní a pro svou činnost s dětmi motivovaní. Těm, kteří ve vedení dětí nenajdou zalíbení, nabízíme kurzy zaměřené na osobní rozvoj a na službu společnosti. Více na www.clkrozrazil.skauting.cz.

Pro vedoucí dětí z celého Brna pořádáme také sportovní turnaje - volejbalovou Hustilku a jarní ufobalové turnaje. V prostorách Skautského domu se každý týden schází největší brněnský Klub deskových her, do kterého si může každý přijít zahrát jednu z více než 200 her.

Kde působíme?

Oddíly NIKA a ORION působí v brněnské čtvrti Královo Pole na ulici Boženy Němcové 29. Skautský dům, do kterého se soustřeďuje většina našich aktivit, je snadno dostupný ze zastávek MHD Semilasso a Srbská nebo z vlakového nádraží v Králově Poli. Naši členové jsou v převážné většině z Brna, mnozí bydlí v blízkosti centra, ale máme i dojíždějící z okrajových částí města či blízkých obcí. Dobrá dostupnost klubovny je i ze Soběšic nebo Žabovřesk. Oddíl LYNX funguje v městské části Brno-Ivanovice.

V létě máme pro naše tábory k dispozici střídavě několik tábořišť. Středisko vlastní dvě velká tábořiště na Třebíčsku (u Čáslavic a u Horních Vilémovic). Podrobnější informace o naší klubovně ve Skautském domě včetně mapky s jejím umístěním naleznete zde.

Kolik nás je?

V roce 2015 registrujeme cca. 181 členů, z toho 63 dospělých, 16 mladých lidí ve věku 15-18 let (říkáme jim ve skautu roveři), kolem 41 dětí mezi 11-15 rokem, 69 dětí ve věku 5-11 let.

Kdo nás platí?

Běžnou činnost (provoz klubovny, výlety a vícedenní akce) hradíme z členských příspěvků, z dotací MŠMT, města Brna a Jihomoravského kraje. Ve stále hojnější míře se snažíme získávat také sponzorské dary, ať už materiální či finanční. Na charitativní činnost roverů (vyrábění prolézaček pro děti) sháníme peníze zejména účastí v grantových řízeních u nejrůznějších institucí, především nadací, materiál se nám často daří pořizovat se sponzorskými slevami.

Jsme výhradně dobrovolnická organizace – veškerou činnost (včetně organizační a administrativní) dělají naši členové a příznivci bez finanční odměny. Máte nápad, jak nás podpořit? Budeme Vám moc vděčni. Stačí se ozvat zástupcům střediska, případně vedoucím oddílů.

Všem sponzorům moc děkujeme! Více o těch, kteří nás podporují…

Jak se k nám přihlásit?

Oddíly NIKA, ORION a LYNX přijímají celoročně děti od 5 do 14 let. V případě zájmu můžete kontaktovat vedoucí oddílů nebo kohokoliv jiného z vedení střediska. Přivítáme také zájem všech mladých lidí, kteří mají sice více než 14 let, ale rádi by se zapojili do práce s dětmi nebo do některého z našich charitativních projektů.

 
facebook    youtube

©  2011-2015  Junák - český skaut, středisko Kompas Brno, z.s.; Boženy Němcové 29, Brno
kontakt Grafika a webdesign Wixtrix


Apycom jQuery Menus
 
{alt}