Online viagra australia - viagra to buy online in nz.

Úvod > Středisko > Historie střediska

Historie střediska

Do roku 1990

Na počátku byl Kompas. Pionýrská skupina, která se vyznačovala osvíceným vedením a vedoucími, láskou k dětem, respektem k názorům druhého, smyslem pro fair play. A z toho vyplývající tolerancí k našemu způsobu vedení a výchovy dětí. Tak se stalo, že ač sám bez skautské tradice, umožnil Kompas ještě v hlubokých dobách reálného socialismu vznik dvou skautsky vedených oddílů.

Oddíl Mravenci vedl od roku 1978 Igor (s Achesonem, Gábinou a Katkou) jako turistický. Že ne špatně, o tom svědčí přání mnoha členů předávat dál, co v oddíle získali a trvající přátelství mezi všemi jeho bývalými členy. A staré kroniky. O zdatnosti členů hovoří třeba i třítýdenní expedice přes Bulharskou Rilu, kterou zvládali Mravenci tehdy ve věku okolo 13 až 15 let.
Igor dělal tu práci s láskou a kromě toho o ní i přemýšlel. Hledal optimální způsob organizace a vedení dětí a došel - aniž ho sám zažil - k modelu běžnému u skautských oddílů. (Pak si o tom s potěšením přečetl v ohmataných knížkách kamarádů.)

Oddíl Letounů s družinkami Vrápenců a Netopýrů vedl Háthí spolu s Tomínkem, Bětkou a Medúzou. Protože ve vedení převládali odchovanci někdejších skautských oddílů, byli i Letouni vedeni podobným způsobem. Ještě před Igorovým odchodem na vojnu bylo jasné, že se oba oddíly spojí v jeden, ve kterém se kluci a holky roverského věku budou připravovat na vedení družinek. Samozřejmě ve skautském duchu. Jeho tři družinky vedl Háthí s Máčetem, Bětkou, Tomínkem a Achesonem.


Po roce 1990

Po obnovení skautingu v roce 1990 se pionýrská skupina KOMPAS rozdělila a jedna část po krátké spolupráci s 19. skautským střediskem založila v roce 1991 nové skautské středisko Kompas. Patnáctý chlapecký oddíl byl jedním ze dvou zakládajících oddílů (ještě dívčí patnáctka), veden byl Igorem, který zároveň vedl celé středisko. V roce 1992 přibyly do střediska další dva oddíly (12. chlapecký a 12. dívčí) a začalo přibývat členů, Igor byl také zvolen do okresní rady Junáka. Černým rokem pro oddíl i středisko byl rok 1994, kdy Igor po tragické nehodě zemřel. Vedení střediska přebrala Medúza a v čele chlapeckého oddílu stál po Igorovi krátce Artur Zatloukal, kterého potom vystřídal Jiří Hofírek – Vazoun.  

V roce 1997 se součástí KOMPASU stává 16. smíšený oddíl a 15. chlapecký oddíl si mění název z NIKA na ORION. Jeho vůdce oddílu Vazoun zakládá  Čekatelský lesní kurz Rozrazil pro skautské činovníky a o rok později je po Medúze zvolen do čela střediska. Středisko získává do podnájmu také klubovnu na Milady Horákové.

  • Generační a názorový střet v roce 1999 způsobuje odchod Vazouna z vedení oddílu i střediska. Vedení opouští také Medůza, Artur a Martin Pokorný (ex-vůdce 12. oddílu)
  • V roce 2001 se novým vedoucím střediska stal bývalý zástupce Vazouna ve vedení oddílu Petr Mališ – Pecák
  • Na střediskovém sněmu 22.1.2005 se novou vedoucí střediska stává Mgr. Lenka Sedláková a jejím zástupcem je zvolen Jakub Procházka - Citron
  • V roce 2006 má středisko Kompas celkově 181  členů v chlapeckém oddílu ORION, dívčím oddílu NIKA, roverském oddílu 8D a oldskautském klubu „Klub přátel KOMPASU“. V roce 2006 pořádá tři prázdninové vzdělávací kurzy pro členy Junáka a řadu otevřených akcí pro všechny brněnské skauty (hry po Brně se zúčastnilo téměř 140 dětí z celého Brna). Kromě toho skupina 8D úspěšně pokračuje v budování dětských hřišť pro dětské domovy a stacionáře.
  • Koncem roku 2006 získalo středisko do užívání čtyřpodlažní dům na ulici Boženy Němcové v Brně v Králově poli. Ještě do konce roku se v něm konalo několik akcí (deskové hry, mikulášská besídka, vzdělávací akce), souběžně provádíme nezbytné opravy domu a úpravy interiérů i přilehlé zahrady tak, aby odpovídaly našim potřebám.

 
facebook    youtube

©  2011-2015  Junák - český skaut, středisko Kompas Brno, z.s.; Boženy Němcové 29, Brno
kontakt Grafika a webdesign Wixtrix


Apycom jQuery Menus
 
{alt}