Online viagra australia - viagra to buy online in nz.

Úvod > Středisko > Profil střediska

Profil střediska

Stejně jako každé společenství lidí je i každé skautské středisko trochu jiné než ta ostatní. Profil Kompasu tvoří pět oblastí, na které klademe při výchově dětí důraz. Jsou odrazem členství ve skautském hnutí, našeho přesvědčení a dlouholetých zkušeností.

Kompas přinášel a přináší:

 

  • Osobní rozvoj a podpora tvořivosti

Snažíme se pomáhat dětem poznávat vlastní schopnosti, cenit si jich a rozvíjet je. Učíme je sebeobraně - proti manipulaci, proti nudě, proti zahlcení zbytečnostmi. Nechceme dětem diktovat, co si mají myslet – naopak jim dodáváme odvahu, aby hledaly vlastní, originální a tvořivý přístup k věci, aby se nebály utvářet a vyslovovat svůj názor, a ani ho měnit. S přibývajícím věkem nehrají děti jen složitější hry. Přebírají také odpovědnost a získávají možnost realizovat se. Nejmladší se učí být alespoň chvíli bez pomoci rodičů. Na akcích pomáhají starší mladším a z odrostlých členů se stávají vedoucí. Každý si může vyzkoušet, jaké je to vést tým, podílet se na přípravě akcí pro desítky lidí nebo materiálně zajistit tábor. Účast na našich akcích není jen trávením volného času, je také přípravou na život.

 

  • Zábava a zážitek v partě kamarádů

Vycházíme vstříc potřebě mladých lidí sdílet s kamarády radosti i problémy. Skautská družina je pro děti parta, která se utužuje díky společným zážitkům, společnému překonávání překážek a vyměňování názorů. Dbáme na to, abychom každému pomohli najít v partě své místo, aby nikdo nezůstával stranou. Program je připravován tak, aby děti bavil a aby k nám rády chodily. Klademe důraz na solidaritu, schopnost vnímat potřeby druhých a zájem o druhé. Díky zábavnému programu a partě, které se dá věřit, mohou děti tyto hodnoty bez vnucování přejímat. Každé dítě chce být součástí party. My chceme, aby parta, ve které vyrůstá, netrávila čas v hospodách nebo na lavičce v parku. Chceme, aby přinesla nerozlučné kamarádství, nezapomenutelné zkušenosti a aby někam směřovala.

 

  • Možnost vyniknout pro každého

Snažíme se o všestrannou výchovu, a proto nabízíme pestrý program. Vedoucí si připravují znalostní, logické, sportovní, umělecké, přírodovědné, paměťové nebo rukodělné hry a soutěže. Každé dítě je dobré v jiné činnosti a právě pestrý program nabídne každému možnost vyniknout a zažít pocit úspěchu. A pokud někomu něco nejde, může se zlepšovat beze strachu, že se mu budou ostatní smát. Všichni vidí, že je dobrý v jiných činnostech a vedoucí navíc ocení každý pokrok. Chceme, aby se děti nebály zkoušet nové věci a naučily se věřit si.

 

  • Zázemí na celý život

Šestnáctiletá tradice fungování střediska Kompas dává všem našim členům jistotu, že tu v dětství stejně jako v dospělosti najdou přátelské prostředí, nové podněty i prostor pro seberealizaci. Ze starších členů se mohou stát vedoucí, ale ani ti, kteří nechtějí přímo pracovat s dětmi, neodcházejí. Zvláštní důraz klademe právě na rizikovou věkovou skupinu náctiletých, kteří zpravidla opouštějí kroužky a zájmové činnosti a hledají hlavně partu vrstevníků. Proto rozvíjíme činnost roverských kmenů (roveři je skautské označení pro mládež nad 15 let), která zahrnuje zahraniční expedice, aktivně strávené velikonoční či vánoční prázdniny nebo účast na celorepublikových či zahraničních akcích pro skauty stejného věku. Dále ve spolupráci se střediskem funguje klub a tvořivá dílna, připravujeme zvláštní program v podobě pestrých večerů a stmelovací akce pro současné i bývalé členy. Středisko podporuje své vedoucí příspěvkem na vzdělávací akce, ostatní mohou vyrazit například na zážitkové kurzy. Ostatně tři takové Kompas pořádá. Každý rok se na táborech nebo vánočních besídkách objevují bývalí členové, kteří rádi zavzpomínají na časy, kdy jim bylo třeba dvanáct.

 

  • Možnost mezinárodní spolupráce

Skauting jako největší celosvětové hnutí pro děti a mládež působí v 214 zemích světa a má téměř čtyřicet milionů členů. Nabízí tak široké možnosti k navázání zahraničních kontaktů a poznání cizích kultur. Naši mladší i starší členové se pravidelně účastní evropských skautských setkání, která jim umožňují rozšiřovat jazykové dovednosti a získávat přátele za hranicemi České republiky. Být skautem znamená možnost najít v každém městě někoho, na koho se lze s důvěrou obrátit. Znamená to také možnost levného ubytování v zahraničí, možnost stáže na mezinárodní skautské základně nebo příležitost dopisovat si s někým z druhé strany zeměkoule.

 
facebook    youtube

©  2011-2015  Junák - český skaut, středisko Kompas Brno, z.s.; Boženy Němcové 29, Brno
kontakt Grafika a webdesign Wixtrix


Apycom jQuery Menus
 
{alt}